نمایش دادن همه 5 نتیجه

لیکوئید آی بی آی

250,000 تومان1,790,000 تومان
 • بسیار با کیفیت
 • ایجاد بافت یکنواخت
 • با تراکم حجمی مناسب
 • جهت انجام کاشت پودر
 • افزایش مدت زمان ترمیم ناخن
 • استحکام دهنده و زیرساز قوی
 • جلوگیری از زرد شدن و شکنندگی ناخن
 • افزایش قدرت چسبندگی مواد بر روی ناخن
 • دارای ویژگی ترکیب با انواع پودرهای مات، رنگی و شفاف

لیکوئید آی ان ام

195,000 تومان1,980,000 تومان
 • بسیار با کیفیت
 • ایجاد بافت یکنواخت
 • با تراکم حجمی مناسب
 • جهت انجام کاشت پودر
 • افزایش مدت زمان ترمیم ناخن
 • استحکام دهنده و زیرساز قوی
 • جلوگیری از زرد شدن و شکنندگی ناخن
 • افزایش قدرت چسبندگی مواد بر روی ناخن
 • دارای ویژگی ترکیب با انواع پودرهای مات، رنگی و شفاف

لیکوئید کم بو پارفیکس

95,000 تومان270,000 تومان
 • بسیار با کیفیت
 • ایجاد بافت یکنواخت
 • با تراکم حجمی مناسب
 • دارای فرمولاسیون کم بو
 • جهت انجام کاشت پودر
 • افزایش مدت زمان ترمیم ناخن
 • استحکام دهنده و زیرساز قوی
 • جلوگیری از زرد شدن و شکنندگی ناخن
 • افزایش قدرت چسبندگی مواد بر روی ناخن
 • دارای ویژگی ترکیب با انواع پودرهای مات، رنگی و شفاف