نمایش دادن همه 10 نتیجه

قلم اشکی نوباراکس 6

180,000 تومان
 • خوش دست
 • با سر قلم اشکی
 • طراحی بی نظیر
 • با برس ساخته شده از الیاف طبیعی
 • مناسب برای سالن‌های زیبایی
 • با قیمت مناسب

قلم سرتخت نوباراکس 6

110,000 تومان
 • خوش دست
 • نوع سر قلم: سر تخت
 • طراحی بی نظیر
 • با برس ساخته شده از الیاف طبیعی
 • مناسب برای سالن‌های زیبایی
 • با قیمت مناسب

قلم نوباراکس 8

105,000 تومان
 • خوش دست
 • نوع سر قلم: سر تخت
 • طراحی بی نظیر
 • با برس ساخته شده از الیاف طبیعی
 • مناسب برای سالن‌های زیبایی
 • با قیمت مناسب

قلم طراحی نوباراکس 000

30,000 تومان
 • خوش دست
 • با سر قلم سوزنی
 • طراحی بی نظیر
 • مناسب برای طراحی ناخن
 • با برس ساخته شده از الیاف طبیعی
 • مناسب برای سالن‌های زیبایی

قلم گلسازی نوباراکس 4

130,000 تومان
 • خوش دست
 • با سر قلم اشکی
 • طراحی بی نظیر
 • مناسب برای گلسازی
 • با برس ساخته شده از الیاف طبیعی
 • مناسب برای سالن‌های زیبایی

قلم گلسازی نوباراکس 2

120,000 تومان
 • خوش دست
 • با سر قلم اشکی
 • طراحی بی نظیر
 • مناسب برای گلسازی
 • با برس ساخته شده از الیاف طبیعی
 • مناسب برای سالن‌های زیبایی

قلم کاشت کلینسکی 10

350,000 تومان
 • خوش دست
 • با سر قلم اشکی
 • طراحی بی نظیر
 • مناسب برای گلسازی
 • با برس ساخته شده از الیاف طبیعی
 • مناسب برای سالن‌های زیبایی

قلم کاشت ایزی فلو 12

390,000 تومان
 • خوش دست
 • با سر قلم اشکی
 • طراحی بی نظیر
 • مناسب برای گلسازی
 • با برس ساخته شده از الیاف طبیعی
 • مناسب برای سالن‌های زیبایی